Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie
   RODO
-Klauzula informacyjna
   Biuletyn Informacji Publicznej
   Nawigacja
Strona Główna
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Kontakt
Szukaj
   Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 27

- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
   Ważne informacje
- Kalendarium
- Pedagog szkolny
- Logopeda szkolny
- Grono Pedagogiczne
- Samorząd Uczniowski
- Biblioteka

   Zestaw podręczników

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2018/2019


-klasa I SP
-klasa II SP
-klasa III SP
-klasa IV SP
-klasa V SP
-klasa VI SP
-klasa VII SP
-klasa VIII SP
-klasa III GimnWymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na rok szkolny 2018/2019 są do wglądu w bibliotece szkolnej


   Nasza Dzielnica
- Historia dzielnicy Mirów
- Położenie Mirowa
- Legendy
- Grodzisko w Mirowie?
- Mapa Częstochowy
   Dzielnica Mirów

www.mirow.czest.pl
   Linki
- Przedszkole
- Gromada Zuchowa "Mirowskie Chochliki"
- Drużyna Harcerska "Mirowskie Sokoły"
- Szkolna gazetka LOOKNIJ
- Dzielnica Mirów
- Parafia Niepokalanego Serca NMP
- Urząd Miasta Częstochowy
- Kuratorium Oświaty w Katowicach
- OKE w Jaworznie
- Elektroniczne rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Witamy
Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie

ul. Rozdolna 5, 42-202 Częstochowa,
tel./fax (0-34) 361-71-39
adres e-mail: sp27@o2.pl , sp27@edukacja.czestochowa.pl
Kolejny sukces uczennicy klasy Va

Antonina Grzywacz została zwyciężczynią Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Bóg, honor, ojczyzna - 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w literaturze”. Tosia przepięknie wyrecytowała wiersz Wisławy Szymborskiej : Gawęda o miłości ziemi ojczystej. Za kulturę słowa, interpretację tekstu i ogólny wyraz artystyczny wywalczyła I miejsce. Serdecznie gratulujemy.
Jadwiga Janikowska


zdjęcie źródło: http://czestochowskie24.pl/czestochowa/patriotyzm-w-poezji-powiatowy-konkurs-recytatorski

LISTY DO PRZYSZŁOŚCI

Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w konkursie pod hasłem LISTY DO PRZYSZŁOŚCI organizowanym przez Zamek Królewski na Wawelu oraz firmę Tauron.

Konkurs związany był z uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadaniem uczniów było napisanie listów, w których opowiedzieli o swoich zainteresowaniach, sposobie spędzania wolnego czasu, o tym, kim chcieliby zostać w przyszłości. Z radością i dumą informujemy, że list Dominiki Aleksandrowicz- uczennicy kl. Va znalazł się wśród stu najciekawszych i najlepiej napisanych. Dominika została laureatką konkursu LISTY DO PRZYSZŁOŚCI. Jej list i dziewięćdziesiąt dziewięć innych, 7 listopada 2018 roku zostanie uroczyście umieszczony w Kapsule Czasu, która będzie złożona na terenie Wzgórza Wawelskiego.

Dominice, która zaproszona jest na tę uroczystość, jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że listy po 100 latach mają być wydobyte i odczytane. Przyszłe pokolenia poznają więc naszą koleżankę.

Jadwiga Janikowska

KARTKA DLA POWSTAŃCA

We wrześniu i październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „KARTKA DLA POWSTAŃCA”.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie.

Wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękuję za duże zainteresowanie, i chęć uczestnictwa w akcji.

Barbara Długosz-Kabała

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2018 / 2019
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski wraz z niezbędną dokumentacją, o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są w naszej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018r.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

W okresie trwania zajęć można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny Izabela Korpas

Trudne wierszyki łamiące języki

Dnia 7 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie odbył się Międzyszkolny Konkurs "Trudne wierszyki łamiące języki". Uczniowie prezentowali zdobyte umiejętności poprawnej i wyrazistej artykulacji. Przebrani w piękne, bajkowe stroje przenieśli nas w świat poezji. W drugiej części konkursu uczestnicy brali udział w zabawach logopedycznych.
Uczennica naszej szkoły- Nadia Bulica (kl.I SP) zdobyła w tym konkursie II miejsce. Brawo!!!!!

Agnieszka Łakomska

Kangur Matematyczny-wyniki

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wykazali się ogromną wiedzą matematyczną podczas Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Główną umiejętnością badaną przez Kangura była zdolność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał PRZYBYŁ MIŁOSZ, który otrzyma specjalną nagrodę na uroczystości podsumowującej Konkurs.
Wyróżnienia otrzymali:
w kategorii Maluch (klasy III szkoły podstawowej)- DOBRZAŃSKA IGA, PIUR MAJA i JEZIK FILIP
w kategorii Maluch (klasy IV szkoły podstawowej)- GRZYWACZ ANTONINA, WIADEREK BARTOSZ, PAŁASZ KACPER, SKUT FRANCISZEK, BRONKIEWICZ ADAM, WOLAŃSKA MAJA
w kategorii Beniamin(klasy VI szkoły podstawowej)- KNYSAK WERONIKA

Gratulujemy sukcesów i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Agnieszka Dziarmaga-Działyńska i Anna Przybylska

Mistrz logicznego myślenia
„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostota i oczywistość jej strojem”

W naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony konkurs matematyczny dla klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum „Mistrz logicznego myślenia”.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwiła trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

Konkurs miał formę pisemną i polegał na rozwiązywaniu różnorodnych łamigłówek matematycznych, ciekawych, wciągających, uczących opracowywania strategii, rozwijających wyobraźnię.

A oto wyniki konkursu:
I miejsce- Michał Lacki kl.IIG
II miejsce- Bartosz Chadryś i Jakub Stańczyk
III miejsce- Emilia Szkurłat
Wyróżnienia: Julia Świtała, Andrzej Gołuchowski i Wiktoria Matyja

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorzy: Anna Przybylska i Agnieszka Dziarmaga-Działyńska

Dzień Unii Europejskiej

W dniu 18 maja 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Unii Europejskiej. Z tej okazji nauczyciele języków obcych, wraz z uczniami klas od IV do III gimnazjum, przygotowali program artystyczny. Uczniowie najpierw wysłuchali informacji dotyczących Unii Europejskiej, poznali różne ciekawostki związane z nauką jezyków, pózniej wykazali się umiejętnością posługiwania się językami obcymi: wystąpili w skeczach w języku angielskim, zaśpiewali piosenki w języku niemieckim i angielskim; zatańczyli też zorbę- znany taniec grecki.

Wszyscy mogli także podziwiać plakaty ze stolicami krajów europejskich wykonane przez poszczególne klasy.
Oceny plakatów
Klasy IV-VI
I miejsce klasa IV a Warszawa
II miejsce klasa IV b Amsterdam
III miejsce klasa VI Wiedeń
Wyróżnienie klasa V Rzym
Klasy VII SP-III gimnazjum
I miejsce klasa VIIa Madryt
II miejsce klasa VII b Praga
III miejsce klasa II gimn. Lizbona
Wyróznienie klasa III gimn. Ateny

Dzień Unii został poprzedzony konkursem wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów klas IV-VI i VII-III gimnazjum, oraz konkursem dla uczniów klas I-III dotyczącym ciekawych miejsc w Wielkiej Brytanii.
J.Basik, J.Deryng, S. Ułamek

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Dnia 15 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole V Szkolny Konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Uczniowie z klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum zmagali się z pytaniami dotyczącymi ogólnych informacji, historii, geografii, polityki oraz kultury i sztuki Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy wykazali się ogromną wiedzą. W nagrodę za swoje zaangażowanie i pracę otrzymali dyplomy oraz upominki książkowe i nie tylko. Wręczenie nagród odbyło się18 maja podczas Dnia Unii Europejskiej.
Oto zwycięzcy:
Klasy IV-VI SP
I miejsce– Weronika Knysak kl. VI
II miejsce– Natalia Sztark kl. V
III miejsce– Julia Ułamek kl. IVa
wyróżnienie– Franciszek Skut kl. IVb
Klasy VII SP, II - III G
I miejsce– Mikołaj Mizera kl. III
II miejsce– Patryk Cpałka kl. II
III miejsce– Emilia Szkurłat kl. II

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.
Justyna Deryng, Joanna Basik

Szkolne Dyktando w Języku Angielskim

W dniu 11 maja 2018r. odbyło się III Szkolne Dyktando w j.angielskim dla klas IV-VI.
Wyróżnienie otrzymała Oliwia Makowska z kl.V
III miejsce Maja Klużniak z kl. IVa
II miejsce Kornelia Klamska z kl.V i Kacper Hertman z kl. IVb
I miejsce i tutuł Mistrza Ortografii Angielskiej otrzymał Szymon Pietrzyk z kl. IVb, który nie popełnił żadnego błędu!!!

Joanna Basik i Justyna Deryng

Uniwersytet Młodego Odkrywcy- Warsztaty

12 kwietnia 2018r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” odbyło się drugie spotkanie uczniów klasy IVa z pracownikami w/w instytucji. Zajęcia te odbyły się w ramach Projektu „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Młodzi „studenci” uczestniczyli w warsztatach dotyczących: drukowania 3D, bioniki, mechaniki, zastosowania kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury oraz budowy i działania łazika marsjańskiego.

Kolejne, trzecie spotkanie, odbyło się 10 maja 2018r. Warsztaty te dotyczyły: sitodruku, samochodów przyszłości, robotów edukacyjnych Dash i Dot oraz programowania.

"Młodzi naukowcy" z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Agnieszka Dziarmaga-Działyńska i Sylwia Ułamek


Strona 1 z 31 1 2 3 4 > >>
   Godło Rzeczypospolitej Polskiej
   Projekt "Odkryj w sobie talent"
Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji
1. Katalog kryteriów rekrutacji,
2. Wykaz form wsparcia,
3. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy,
4. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela/nauczycielki,
5. Rekomendacja wychowawcy/czyni,
6. Rekomendacja dyrektora/ki,
7. Ankieta motywacyjna dla ucznia/uczennicy,
8. Ankieta motywacyjna dla nauczyciela/nauczycielki,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
11. Lista podstawowa-uczniowie/uczennice,
12. Lista podstawowa-nauczyciele/nauczycielki,
13. Lista rezerwowa – uczniowie/uczennice,
14. Lista rezerwowa – nauczyciele/nauczycielki,
15. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie,
16. Formularz z podpisem
17. Zestawienie-zajęcia
   Szkoła Partnerska
Szkoła współpracuje z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Szkół Partnerskich”.

- warsztaty z robotyki na PCz
- zajęcia z programowania
- drukarki 3D-warsztaty na PCz
- warsztaty z nowoczesnych technik obróbki skrawaniem

Szkoła współpracuje również z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

   BohaterON w Twojej Szkole
   Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
   Mamo, Tato wstań z fotela!
informacje na facebooku

- Regulamin treningów
   Kto ma dziś imieniny ...
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie